top of page

Я прочитав і згоден з Публічною Офертою

Оферта

По настоящему Договору одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, що прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, яке є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з покупець договір купівля-продаж товар, асортимент і детальний інформація про який міститься на сайт, мобільний застосування, а також і надання послуга з їх доставка.

Покупці при придбанні Товарів, асортимент і детальна інформація про яких міститься на Сайті, Мобільному застосуванні, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

ЗАГАЛЬНІ СТАНИ

1.1. Договірні стосунки між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, що відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України означає, його умови однакові для усіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

1.3. У разі здійснення Покупцем замовлення, вважається, що Покупець цілком, безумовно і беззастережно погоджується з усіма умовами нижчеприведених положень (публічної оферти), в повному об'ємі і безумовно приймаєте її (в т.ч. згоден виконувати усі зобов'язання, які покладаються на Покупця цією офертою) без яких-небудь виключень і / або обмежень відповідно до ст. 642 Цивільні кодекси України, а також, що Покупцеві зрозумілі усі її положення публічної оферти.

1.4. Договір, ув'язнений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільні кодекси України і є рівносильним договору, підписаному сторонами і вважається, що Покупець ознайомився і згоден з умовами справжньої публічної оферти. Цей договір прирівнюється до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, викладених в цій публічній оферті.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. "Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті, Мобільному дотаку, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, асортимент і детальна інформація про яке міститься на Сайті, Мобільному дотаку, спрямоване невизначеному колу осіб.

2.2. "Акцепт" - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Сайті, Мобільному застосуванні, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.

2.3. "Мобільне застосування" - мобільний додаток Сервісу Greenwich.

"Сайт" - сайт https://www.greenwich.od.ua

2.4. "Товар" - блюда і напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту і цін, вказаних на Сайті, Мобільному застосуванні.

2.5. "Продавець" - суб'єкт господарської діяльності, який реалізує Товар, представлений на Сайті, Мобільному додатку Сервісу Greenwich.

2.6. "Покупець" - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали Сайт, Мобільне застосування і що мають намір придбати той або інший Товар.

2.7. "Замовлення" - належним чином оформлена і розміщена на Сайті, Мобільному застосуванні заявка Покупця на купівлю Товарів, який адресується продавцеві.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар, сплативши його вартість.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на Сайті, через Мобільне застосування або по телефону за допомогою оператора.

4.2. Замовлення приймаються Продавцем щодня без перерви і вихідних з 10: 00 до 23: 00.

4.3. Щоб оформити замовлення через сайт або Мобільне застосування Покупцеві необхідно:

- вибрати Товари, представлені на Сайті, їх кількість, і натиснути "Замовити", Товар буде автоматично доданий в розділ "Кошик";

- заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, вибрати спосіб оплати Товару;

- після закінчення замовлення вибрати функцію "Оформити замовлення".

4.4. Замовлення вважається оформленим і прийнятим до виконання Продавцем у разі, якщо:

4.4.1. після завершення Покупцем дій з оформлення замовлення на Сайті, Мобільному застосуванні, оператор колл-центра Продавця в телефонному режимі зв'яжеться з Покупцем, при необхідності уточнить деталі замовлення, і підтвердить Покупцеві про прийняття відповідного замовлення в роботу;

4.4.2. у разі, коли під час дій з оформлення замовлення Покупець натисне галочку "не дзвоните мені" і натисне кнопку "Підтвердити замовлення";

4.4.3. після здійснення Покупцем замовлення в телефонному режимі, оператор колл-центра усно підтвердить Покупцеві про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.5. Покупець несе повну відповідальність за правильність і достовірність даних, вказаних їм при оформленні замовлення.

4.6. Продавець зобов'язується надати Покупцеві усю інформацію, пов'язану з товарами, оформленням і виконанням замовлення, і яка є необхідною для здійснення вибору і оформлення замовлення.

ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Товар доставляється Продавцем або залученими ним третіми особами. При неможливості зв'язатися з Покупцем по вказаному їм номеру телефону, при здійсненні замовлення - замовлення вважається анулюваним.

5.2. Затримки при доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що сталися не з вини Продавця.

5.3. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем за адресою, вказаною в замовленні.

5.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового ушкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.5. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на предмет відповідності замовленому і цілісності упаковки. Відсутність претензій Покупця до доставленого Товару свідчить про те, що Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок по передачі Товару.

ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Ціна Товару вказується в гривнах.

6.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, вказаних в підтвердженому оператором колл-центра Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на момент оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, Мобільному застосуванні, усіх податків і зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

6.3. Загальна вартість замовлення вказується на Сайті, Мобільному застосуванні або повідомляється оператором колл-центра Продавця Покупцеві при оформленні замовлення.

6.4. Оплата Товару робиться наличными кур'єрові при отриманні замовлення або за допомогою безготівкового розрахунку, шляхом внесення оплати з допомогою банківських карт на Сайті, Мобільному застосуванні або при отриманні замовлення.

6.5. Оплата Товару здійснюється в національній валюті України.

6.6. Продавець має право зупинити виконання замовлення і / або відмінити замовлення в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язку по оплаті відповідного замовлення.

6.7. Вартість і асортимент товарів на Сайті, Мобільному застосуванні може бути змінена Продавцем за власним розсудом у будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому вартість товарів, вказана на Сайті на момент оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості після його огляду у момент прийому товару.

7.2. У разі відмови від товару неналежної якості, вартість якої була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає засоби Покупцеві за Товар неналежної якості впродовж 10 банківських днів.

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. За цим Договором Продавець зобов'язується продати Товари, пропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця і умов справжньої оферти, а Покупець зобов'язується прийняти і сплатити замовлені їм продукти.

8.2. Цей Договір поширюється на усі товари, продемонстровані на Сайті, Мобільному застосуванні на момент здійснення Замовлення Покупцем.

8.3. Продавець зобов'язується:

- продавати товари, передбачені умовами цього Договору;

- забезпечити можливість замовлення і оплати Товарів;

- надавати консультації з питань користування Сайтом, Мобільним застосуванням і оформлення Замовлення;

8.4. Продавець має право:

- відмовити у продажу і / або передачі замовлених Товарів у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до цього Договору;

- вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;

- вносити зміни за інформацією, розміщеною на Сайті, Мобільному застосуванні в односторонньому порядку і на власний розсуд;

- притягати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

- змінювати умови і / або термін доставки Товарів Покупцеві за умови повідомлення Покупця про такі зміни по вказаному їм при здійсненні замовлення телефону;

8.5. Покупець зобов'язується:

- уважно ознайомитися з умовами цього договору;

- дотримуватися умов цього Договору

- прийняти Товар належної якості, що відповідає замовленню Покупця;

- сплатити Товар до його отримання або у момент його отримання;

- перевірити кількість і найменування замовлених Товарів при їх отриманні.

8.6. Покупець має право:

- вимагати від продавця продажу Товарів відповідно до умов цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством і цим Договором.

9.2. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9.4. Продавець розглядає претензії Покупців впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання таких претензій.

9.5. Покупець несе відповідальність за правильність і достовірність внесених даних у форму Замовлення.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1 Усі спірні питання, які можуть виникнути за даною угодою або у зв'язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання суперечки є обов'язковим.

10.2. Усі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, спрямованої рекомендованим листом за допомогою поштового зв'язку.

10.3. У разі, якщо Покупець і Продавець не зможуть досягти згоди із спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають дозволу відповідно до чинного законодавства України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Покупець дає свою згоду Продавцеві на збір, обробку, накопичення, зберігання і використання своїх персональних даних (ім'я, номер мобільного телефону і інші персональні дані), а також передачі їх третім особам виключно з метою і у рамках забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов цієї оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від "Про захист персональних даних".

Персональні дані Покупців зберігаються у базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов справжньої оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових стосунків, стосунків у сфері бухгалтерського обліку і стосунків у сфері реклами.

11.1.1. Продавець має право надавати доступ і передавати персональні дані Покупця третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому цілі їх обробки - виконання умов цієї оферти. При цьому, третім особам, які можуть мати доступ до особистої інформації Покупця, якщо це необхідно для виконання їх функцій, забороняється використати особисту інформацію для інших цілей, чим як з метою виконання умов справжньої оферти.

11.2. Продавець має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на мобільний телефон Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної і іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної і іншої інформації Продавцеві за адресою, вказаною на Сайті, Мобільному застосуванні. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, вирушають автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

11.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем в загальнодоступній формі на Сайті, Мобільному застосуванні.

11.4. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, заздалегідь повідомивши Покупця про таку запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім обличчям, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України "Про інформацію".

11.5. Загальна інформація, що стосується таких аспектів, як кількість відвідувачів сайту, на які сторінки вони заходять, яку інформацію викачують, тип браузеру і операційна система, яку вони використовують, назва провайдера інтернет-послуг і так далі автоматично виходить Продавцем. Продавець має право узагальнювати цю інформацію з подібними даними об інших відвідувачів з метою подальшого аналізу і вдосконалення пристосування Сайту, Мобільного застосування з потребами відвідувачів (потенційних Покупців).

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір вважається ув'язненим у момент завершення оформлення замовлення Покупцем і підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

12.2. Договір діє до повного виконання Сторонами усіх умов цього Договору.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даною угодою, якщо таке невиконання зобов'язань є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні і невідворотні обставини, об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, виникнення і існування яких поза контролем Продавця.

До обставин непереборної сили відносяться у тому числі: загроза війни, озброєного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух,, тривалі перерви в роботі транспорту регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту і так далі

рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, використовуваних Продавцем, зловмисні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, пробки на дорогах і тому подібне.

14. ДОДАТКОВІ УМОВИ

14.1. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права і обов'язки, витікаючі з його стосунків з Покупцем, третім особам.

14.2. Сайт може бути тимчасовий частково або повністю недоступний в результаті проведення технічних, профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру.

14.3. З усіх питань, які не передбачені умовами цієї оферти, Покупець і Продавець керуються чинним законодавством України.

14.4. У разі встановлення особливих умов по асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв'язку з проведенням акцій і так далі - такі дії не вважатимуться порушенням п. 2 ст. 633 Цивільні кодекси України.

14.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону, на Сайті або через Мобільне застосування) Покупець підтверджує наступне:

- Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір і акцептує їх повною мірою і беззастережно;

- Покупець ознайомлений і згоден з асортиментом і вартістю товару, умови їх оплати і доставки іншими умовами купівлі-продажу Товарів, вказаними на Сайті;

- усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адреса доставки, номер телефону і так далі) є актуальними і повними.

Покупець надав усі необхідні деталі замовлення відносно асортименту, кількості Товарів і так далі, які мав намір надати, при оформленні замовлення. Внесення змін до замовлення або відмови від замовлення після його підтвердження не допускається.

Покупець гарантує, що усі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному об'ємі.

Цей Договір укладається шляхом акцепту Покупцем, справжньої публічної оферти, що містить усі істотні умови договору, без підписання Сторонами.

Покупець дає згоду на використання своїх персональних даних.

У випадках, що не врегульовані цим Договором, Покупець і Продавець зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

Сервіс Greenwich

Засоби зв'язку : 380 (48) 750 20 53

E - mail: Greenwich.pale@gmail.com

Поштова адреса: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанская дорога, 11

* Сервіс доставки Greenwich у кожному конкретному випадку може притягати третіх осіб окремих суб'єктів підприємницької діяльності для виконання умов цього договору.

bottom of page